Rólunk

2014. március 20.

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Ajkarendek óvodája 1983-ban nyitotta meg kapuit. 2013 januárjában a törvényi változások hatására átalakulás következett be. Az óvodából és a művelődési házból Ajka Város Képviselő Testületének határozata alapján, új néven, Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház, új intézmény jött létre.

Lakóhelyünk Ajka város irányítása alá tartozik, a város peremkerületeinek egyike. Falusi jellege azonban a kis közösség összetartó erejének, a hagyományápolásnak köszönhetően, továbbra is megmaradt.

Napjainkban elengedhetetlen, hogy figyelembe vegyük óvodai nevelőmunkánkban a megváltozott társadalmi környezetet, amelyből a kisgyermek érkezik. Szükségszerűvé vált, hogy pedagógiai munkánk korszerűsítéséhez meglévő nevelési gyakorlatunk mellett figyelembe vegyük közvetlen partnereink véleményét, igényét és elvárásait

Ápoljuk a német nemzetiség nyelvét, kultúráját. Óvodai csoportjainkban biztosítjuk a kiemelt figyelmet igénylő gyermek nevelését is.

A gyermek játéka létforma, fejlődésének alapja, ezért kiemelt szerepet kap óvodánkban. Folyamatosan, sok-sok lehetőséget biztosítunk gyermekeink számára, hogy szabadon választott tevékenységek közben gyakorolhassák azokat a funkciókat, amelyek fejlődésüket elősegítik. Nagy hangsúlyt fektetünk a kompetenciák, képességek fejlesztésére.

A magyar valamint a német nemzetiségi kultúra értékeinek átadására törekszünk, amely a személyiség kibontakozásának hatékony forrása.

Kiemelt szerepet szánunk a hagyományőrzésnek, a jeles napok, ünnepek megünneplésének.

A két tannyelvű nevelés miatt különösen fontos szerepet szánunk a kommunikatív fejlesztésre. Helyi adottságaink kihasználása révén, a közvetlen környezet megismerésére is nagy hangsúlyt fektetünk

A csoportok heti és napirendje, szokás-és szabályrendszere igazodik a családok és a gyerekek életritmusához. Óvodánk nyitott a szülők számára.

Jó kapcsolatot ápolunk partnerintézményekkel. Alapítvány segíti az óvoda működését.

Az épület belső adottságai megfelelőek, tárgyi eszközeink és felszereléseinket folyamatosan bővítjük, korszerűsítjük.

Családias környezetet és légkört biztosítunk a gyermekeink számára.

Óvodánk életében és működésében rendkívül fontos a szülőkkel való nevelőpartneri kapcsolat ápolása, formálása. E kapcsolatot óvodánk fő értékei közé soroljuk.

A korrekt tájékoztatás, az igényekre és elvárásokra való odafigyelés, a gyermekekkel kapcsolatos információk bizalmas és szakszerű kezelése alapjai e partneri viszonynak.

Arra törekszünk, hogy a szülő nyomon követhesse gyermeke óvodai fejlődését, megfigyelhessen, kérdezhessen, kérhessen, kezdeményezhessen. A nevelés aktív közreműködője lehessen.

Szerző: ovi Kategória: